U kunt ervoor kiezen om uw scriptie in het eindstadium te laten controleren op spelling en grammatica. U kunt echter ook al in een eerder stadium onze hulp inschakelen, bijvoorbeeld als u moeite heeft met het maken van een goede planning en/of als u een stok achter de deur nodig heeft. U kunt zelf aangeven wat uw doelen zijn en hoeveel begeleiding u nodig heeft.

Daarnaast helpen we u met het schrijven van sollicitatiebrieven en brieven naar officiële instanties. Als u niet zeker bent van de grammatica en/of de spelling, dan kijken wij de brief voor u na. Als u niet weet hoe u bepaalde dingen het beste kunt verwoorden, helpen wij u om een goede brief op te stellen.

We werken met Word, met de optie 'Wijzigingen bijhouden'. U mailt ons uw tekst in Word, en in dat document brengen wij onze wijzigingen aan. U ziet in één oogopslag wat er in uw tekst is aangepast. Deze wijzigingen kunt u vervolgens één voor één accepteren of negeren. Als u het met bepaalde wijzigingen niet eens bent, kunt u die op deze manier gemakkelijk negeren.

Als u ons uw tekst mailt, geven wij u vrijblijvend een indicatie van de kosten en van de tijd die we nodig denken te hebben.

Neem contact op voor snel en adequaat advies!